ใต้โต๊ะ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ใต้โต๊ะ หมายถึง การติดสินบน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ใต้โต๊ะ เช่น

  • เมื่อก่อนเวลาสอบราชการ มักจะมีคนบางกลุ่มเล่นวิธี ใต้โต๊ะ เพื่อให้สอบติดกันอยู่
  • ใครก็รู้ว่าที่เขามีเงินมีฐานะอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะเงิน ใต้โต๊ะ ที่ได้จากการซื้อขายตำแน่งทั้งนั้น
advertisements