ใส่หน้ากาก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ใส่หน้ากาก หมายถึง แสร้งทำเป็นดีด้วย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ใส่หน้ากาก เช่น

  • ในที่ทำงานฉันนะมีแต่คนใส่หน้ากากเข้าหากันหาคนจริงใจยากมาก
  • บางครั้งเราก็ต้องใส่หน้ากากหาคนที่ไม่จริงใจด้วย ถ้าซื่อเกินไปจะทำให้ตัวเองลำบากเอาได้
advertisements