ให้ท้าย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ให้ท้าย หมายถึง ผู้ที่คอยส่งเสริมอยู่ข้างหลัง (มักใช้ในทางที่ไม่ดี)

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ให้ท้าย เช่น
– เพราะปู่ให้ท้ายมาตั้งแต่เด็กแหละ โตมาถึงเสียผู้เสียคนแบบนี้
– ที่ไม่มีใครกล้าแตะต้องเขาก็เพราะมีผู้ใหญ่คอยให้ท้ายอยู่แหละ

advertisements