ไก่รองบ่อน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไก่รองบ่อน หมายถึง ผู้ที่อยู่ในฐานะตัวสำรองจะเรียกใช้เมื่อไรก็ย่อมได้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไก่รองบ่อน เช่น

  • เขาก็แค่เห็นเธอเป็น ไก่รองบ่อน แหละ พอเดือดร้อนก็วิ่งมาหาเธอ
  • ถ้านายยังยอมเขาอยู่อย่างนี้ นายก็เป็นได้แค่ ไก่รองบ่อน ตลอดชาติ ไม่มีทางได้ก้าวหน้าไปกว่านี้หรอก
advertisements