ไก่แก่แม่ปลาช่อน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไก่แก่แม่ปลาช่อน หมายถึง ผู้หญิงที่ค่อนข้างมีเล่ห์เหลี่ยมมากด้วยมารยา

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไก่แก่แม่ปลาช่อน เช่น

  • ก็เพราะผมกลัวพวก ไก่แก่แม่ปลาช่อน ถึงไม่ยอมเฉียดใกล้ผู้หญิงที่อายุมากกว่า สุดท้ายเลยได้ภรรยาที่อายุน้อยกว่านับสิบปี
  • ได้ข่าวว่านายจีบแม่หม้ายอยู่เหรอ ระวังให้ดีล่ะเห็นว่าหล่อนนี่ระดับ ไก่แก่แม่ปลาช่อน เลยนะเพื่อน
advertisements