ไก่โห่ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไก่โห่ หมายถึง เวลารุ่งสาง, ก่อนเวลานัดหมาย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไก่โห่ เช่น

  • วันนี้เขาเป็นอะไรหรือเปล่า ทุกทีเห็นตื่นมาตั้งแต่ ไก่โห่
  • ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมาสายหรอก ปกติก็มาทำงานตั้งแต่ ไก่โห่ แล้ว
advertisements