ไขลาน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไขลาน หมายถึง สั่ง, บอกให้ทำ, หมดกำลัง, หมดแรง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไขลาน เช่น

  • พวกคุณนี่ต้อง ไขลาน กันอยู่เรื่อย ไม่อย่างนั้นไม่ทำ
  • พอขึ้นชกยกที่ 5 นักมวยก็เริ่ม ไขลาน แล้ว
advertisements