ไขว้, ไขว้เขว แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไขว้, ไขว้เขว หมายถึง เข้าใจสับสนเพราะเกิดความไม่แน่ใจ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไขว้เขว เช่น

  • ผู้อ่านอาจ ไขว้เขว กับคำที่ใช้เพราะมีความกำกวมมาก
  • ตอนแรกฉันก็มั่นใจอยู่หรอกว่าเข้าใจถูกแล้ว แต่พอมีคนมาพูดอีกอย่างหนึ่งก็เลย ไขว้เขว ไม่แน่ใจว่าอย่างไหนที่ถูกต้องกันแน่
advertisements