ไขหู แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไขหู หมายถึง ได้ยินแล้วทำเป็นไม่ได้ยิน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไขหู เช่น

  • แกไม่ต้องมาทำเป็น ไขหู เลย ฉันบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วย้ำแล้วย้ำอีกว่างานวันนี้ต้องเสร็จ
  • เธอทำ ไขหู เสียก็สิ้นเรื่องไม่เห็นต้องเก็บมาใส่ใจให้เสียอารมณ์เลย
advertisements