ได้พี่เสียดายน้อง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ได้พี่เสียดายน้อง หมายถึง เลือกอย่างหนึ่งแต่เสียดายอีกอย่างหนึ่ง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ได้พี่เสียดายน้อง เช่น

  • ระวังนะมัวแต่ ได้พี่เสียดายน้อง สุดท้ายนายจะไม่ได้ทั้งพี่ทั้งน้อง
  • ฉันว่านายตัดสินใจให้เด็ดขาดไปเลยว่าจะคบกับใคร มาทำเป็น ได้พี่เสียดายน้อง อยู่แบบนี้มันเห็นแก่ตัวนะ
advertisements