ไปมาหาสู่ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไปมาหาสู่ หมายถึง ไปเยี่ยมเยียนกันอยู่เสมอไม่ขาด

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไปมาหาสู่ เช่น

  • ถึงแม้จะไม่ได้ทำงานที่นี่แล้วก็อย่าลืมไปมาหาสู่กันบ้างนะ
  • ผมกับอาจารย์ถึงแม้ว่าจะจบมานานแล้วแต่ก็ยังไปมาหาสู่ท่านอยู่ตลอดมิได้ขาด
advertisements