ไปลามาไหว้ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไปลามาไหว้ หมายถึง การรู้จักมีสัมมาคารวะต่อเจ้าของสถานที่

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไปลามาไหว้ เช่น

  • เวลาไปหาใครที่ไหนให้รู้จักไปลามาไหว้เสียบ้าง เขาจะได้รักใคร่เหมือนลูกเหมือนหลาน
  • หลายคนที่ประสบความสำเร็จได้ด้วยการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ ก็เพราะเขารู้จักไปลามาไหว้ใคร ๆ เขาก็อยากช่วยเหลือไว้ทั้งนั้น
advertisements