ไปไม่ถึงดวงดาว แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไปไม่ถึงดวงดาว หมายถึง ไปไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไปไม่ถึงดวงดาว เช่น

  • เขาตั้งเป้าหมายไว้สูงเกินไป สุดท้ายก็ไปไม่ถึงดวงดาวเพราะเขาถอดใจเสียก่อน
  • ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จก็อย่าตั้งเป้าหมายไว้เกินความสามารถ ไม่อย่างนั้นจะไปไม่ถึงดวงดาวเสียก่อน
advertisements