ไปไหนมาสามวาสองศอก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไปไหนมาสามวาสองศอก หมายถึง ถามอย่างตอบอย่าง ตอบไม่ตรงคำถาม

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไปไหนมาสามวาสองศอก เช่น

  • ยายแกแก่แล้วหูไม่ค่อยดีหรอก พูดจาอะไรก็ไปไหนมาสามวาสองศอกกว่าจะคุยกันรู้เรื่องก็ลำบากอยู่
  • มีอะไรปิดบังฉันอยู่หรือเปล่าถึงได้พูดจาไปไหนมาสามวาสองศอกอยู่อย่างนี้
advertisements