ไพ่ตาย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไพ่ตาย หมายถึง ทีเด็ดอันสุดท้ายที่จะทำให้ชนะอีกฝ่าย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไพ่ตาย เช่น

  • หัวหน้าพรรคการเมืองนี้ใช้นักการเมืองรุ่นใหม่เป็นไพ่ตายในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้
  • ใครก็ว่าเด็กนั้นเป็นไพ่ตายของทีมที่จะใช้ในการแก้เกมครั้งนี้ให้ชนะ
advertisements