ไพ่ใบสุดท้าย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไพ่ใบสุดท้าย หมายถึง จำต้องทำเพราะไม่เหลือทางเลือกแล้ว, ไม่มีทางเลือก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไพ่ใบสุดท้าย เช่น

  • เขาไม่มีวิธีไหนอีกแล้วนอกจากขายหุ้นให้กับเรา เพราะนั้นคือไพ่ใบสุดท้ายที่จะทำให้เขาไม่ล้มละลาย
  • เห็นทีฉันต้องหย่ากับเขาก่อนที่จะล้มละลายเพราะนั้นคือไพ่ใบสุดท้ายที่จะทำให้เราพอจะเหลือทรัพย์สินติดตัวอยู่บ้างหลังถูกฟ้องร้อง
advertisements