ไฟจุกตูด ไฟลนก้น แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไฟจุกตูด, ไฟลนก้น หมายถึง จวนตัว,จวนเจียน, มีงานเร่งด่วนต้องรีบทำ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไฟจุกตูด, ไฟลนก้น เช่น

  • เพราะมัวแต่ลอยชายอยู่ไม่ยอมทำงานตั้งหลายวัน พอวันนี้ก็เลยไฟลนก้นอย่างที่เห็น
  • ทำไมวันนี้เห็นเธอทำอะไรรีบ ๆ เป็นไฟจุกตูดมีอะไรให้ช่วยไหม
advertisements