ไฟเขียว แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไฟเขียว หมายถึง อนุญาต

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไฟเขียว เช่น

  • ท่านประธานไฟเขียวให้พวกเราเริ่มโครงการใหม่ได้ทันที
  • ปีใหม่นี้ผู้จัดการไฟเขียวให้พวกเราดื่มฉลองกันได้เต็มที่เลยนะ
advertisements