ไม่ทันก้นหม้อดำ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไม่ทันก้นหม้อดำ หมายถึง แต่งงานไม่นานก็เลิกกันไป

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไม่ทันก้นหม้อดำ เช่น

  • ดาราสมัยนี้พอแต่งงานกันไปไม่ทันก้นหม้อดำก็มีข่าวเตียงหักเสียแล้ว
  • ที่คู่ของเธอไม่ทันก้นหม้อดำก็เลิกกันไปเห็นว่าเพราะฝ่ายชายยอมรับว่าเป็นเกย์
advertisements