ไม่พูดพร่ำทำเพลง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไม่พูดพร่ำทำเพลง หมายถึง ไม่รอให้ชักช้า, ลงมือทำทันที

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไม่พูดพร่ำทำเพลง เช่น

  • พอมาถึงหัวหน้าก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรก็เรียกลูกน้องประชุม
  • เขาไม่พูดพร่ำทำเพลงมาถึงก็ต่อยเพื่อนฉันจนคว่ำ
advertisements