ไม่มีปี่มีกลอง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไม่มีปี่มีกลอง หมายถึง ไม่มีเค้า

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไม่มีปี่มีกลอง เช่น

  • ตอนแรกก็คุยกันอยู่ดี ๆ หันไปมองอีกทีเขาก็ชักไม่มีปี่มีกลองอะไรเลย
  • เรื่องที่เขาพูดวันนี้ไม่มีปี่มีกลองมาก่อนเลย
advertisements