ไม่มีปี่มีขลุ่ย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไม่มีปี่มีขลุ่ย หมายถึง ไม่มีเค้า

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไม่มีปี่มีขลุ่ย เช่น

  • อยู่ ๆ พวกเขาก็ต่อยกันแบบไม่มีปี่มีขลุ่ย
  • เพราะพ่อตีเขาแบบไม่มีปี่มีขลุ่ย เขาเลยหนีออกจากบ้านตั้งแต่วันนั้น
advertisements