ไม่รู้จักหัวนอนปลายตีน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไม่รู้จักหัวนอนปลายตีน หมายถึง ไม่รู้ความเป็นมาหรือพื้นเพ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไม่รู้จักหัวนอนปลายตีน เช่น

  • แกจะใจดีเกินไปแล้วกับคนที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายตีนยังกล้าให้เขามาอาศัยที่บ้าน
  • จำไว้นะถ้ายังไม่รู้จักหัวนอนปลายตีนใครดีก็อย่าไปสนิทชิดเชื้อให้มากนัก
advertisements