ไม่ลงโบสถ์, ไม่ถูกกัน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไม่ลงโบสถ์, ไม่ถูกกัน หมายถึง ไม่เข้าเป็นพวกด้วย ไม่ชอบหน้ากัน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไม่ลงโบสถ์ เช่น

  • เขาสองคนไม่ลงโบสถ์กันจนถึงทุกวันนี้เพียงเพราะผู้หญิงคนเดียวทำให้แตกคอกัน
  • เขากับเธอพอเลิกกันแล้วกลายเป็นไม่ถูกกันเลย เจอหน้ากันทีไรเป็นต้องทะเลาะกันตลอด
advertisements