ไม่เข้าใครออกใคร แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไม่เข้าใครออกใคร หมายถึง เป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไม่เข้าใครออกใคร เช่น

  • คนอย่างเขาไม่เข้าใครออกใครหรอก
  • คนที่จะทำงานด้านยุติธรรมจะต้องเตือนตัวเองเสมอว่าไม่เข้าใครออกใคร
advertisements