ไม่เต็มเต็ง, ไม่เต็มบาท แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไม่เต็มเต็ง, ไม่เต็มบาท หมายถึง บ้า ๆ บอ ๆ, สติไม่สมบูรณ์

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไม่เต็มเต็ง, ไม่เต็มบาท เช่น

  • แกจะไปถือโทษโกรธคนไม่เต็มเต็งอย่างมันทำไม
  • ขนาดเขาเป็นคนไม่เต็มบาทยังรู้เลยว่าอะไรดีไม่ดีควรไม่ควร
advertisements