ไม่เป็นโล้เป็นพาย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไม่เป็นโล้เป็นพาย หมายถึง ทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอัน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไม่เป็นโล้เป็นพาย เช่น

  • อายุปูนนี้แล้วยังไม่เป็นโล้เป็นพายใครจะกล้าฝากชีวิตไว้กับนาย
  • เพราะเขาไม่เป็นโล้เป็นพายอะไรเลยฉันก็เลยตัดสินใจเลิกกับเขา
advertisements