ไม่เอาถ่าน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไม่เอาถ่าน หมายถึง ไม่เอาการเอางาน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไม่เอาถ่าน เช่น

  • คนไม่เอาถ่านอย่างเอ็งมันจะไปมีความเจริญก้าวหน้ากับเขาได้ยังไง
  • ใช้ให้ทำอะไรก็ไม่ทำทั้ง ๆ ที่ทำเพื่อตัวเองแท้ ๆ คนอย่างนี้เขาเรียกว่าคนไม่เอาถ่านรู้ไหม
advertisements