ไม้คดดัดได้ คนดัดไม้ได้ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไม้คดดัดได้ คนคดดัดไม่ได้ หมายถึง คนใจคดไม่สามารถดัดให้ซื่อตรงเหมือนไม้ได้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไม้คดดัดได้ คนคดดัดไม่ได้ เช่น

  • คนเราถ้าจิตใจไม่ซื่อตรงแล้วก็ไม่มีอะไรสามารถทำให้กลับมาซื่อตรงเหมือนเดิมได้ เหมือนที่โบราณว่าไม้คดดัดได้ คนคดดัดไม่ได้
  • นิสัยเขาลักเล็กขโมยน้อยมาแต่เด็กจนโตก็แก้ไม่หาย อย่างนี้ซินะที่เขาว่าไม้คดดัดได้ คนคดดัดไม่ได้
advertisements