ไม้ซีกงัดไม้ซุง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไม้ซีกงัดไม้ซุง หมายถึง ผู้น้อยไปคัดง้างกับผู้ใหญ่อาจเกิดอันตรายกับตัวเอง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไม้ซีกงัดไม้ซุง เช่น

  • ในยุคสามก๊กมีที่ปรึกษาหลายคนที่ต้องสิ้นชื่อเพียงเพราะเอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุงจนตัวตาย
  • ลำพังเราคนเดียวคงไปคัดค้านการตัดสินใจของผู้บริหารไม่ได้หรอก เหมือนเอาไม้ซีกไปงัดไม่ซุง
advertisements