ไม้นวม แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไม้นวม หมายถึง ใช้ความนิ่มนวล

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไม้นวม เช่น

  • สำหรับวัยรุ่นควรจะใช้ไม้นวมในการแก้ไขปัญหาเพื่อลดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น
  • หากใช้ไม้นวมแล้วไม่ได้ผลเห็นทีต้องใช้ไม้แข็งแทนเสียแล้ว
advertisements