ไม้นอกกอ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไม้นอกกอ หมายถึง คนที่ประพฤติตนนอกแบบแผนของวงศ์ตระกูล

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไม้นอกกอ เช่น

  • บ้านเราเป็นหมอกันทุกรุ่นแกคิดจะเป็นไม้นอกกอเป็นครูอยู่คนเดียวหรือไง
  • เพราะเขาเป็นไม้นอกกอคนเดียวที่ไม่ยอมเรียนบริหารแต่กลับเรียนศิลปะ ทุกวันนี้ที่บ้านยังไม่ยอมให้อภัยเรื่องนี้เลย
advertisements