ไม้สั้นรันขี้ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไม้สั้นรันขี้ หมายถึง เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับตนมีแต่จะทำให้มัวหมองไปด้วย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไม้สั้นรันขี้ เช่น

  • เรื่องนี้นายไม่มีอำนาจพอที่จะช่วยเขาได้หรอก ขืนไปยุ่งก็ไม่ต่างกับเอาไม้สั้นรันขี้
  • ตัวเองยังเอาตัวเองไม่รอดยังจะไปยุ่งเรื่องคนอื่นให้ตัวลำบากอีก อย่างนี้มันเอาไม้สั้นรันขี้รู้ไหม
advertisements