ไม้หลักปักเลน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไม้หลักปักเลน หมายถึง ไม่มีความแน่นอน ไม่แน่วแน่

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไม้หลักปักเลน เช่น

  • เธอคาดหวังกับคนโลเลแบบเขาก็ไม่ต่างอะไรกับเอาไม้หลักปักเลน
  • คนที่ทำตัวเหมือนไม้หลักปักเลนใครเขาจะเชื่อถือและยอมติดตาม
advertisements