ไม้ใกล้ฝั่ง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไม้ใกล้ฝั่ง หมายถึง แก่ใกล้ตาย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไม้ใกล้ฝั่ง เช่น

  • ที่สุดของความสุขของคนวัยไม้ใกล้ฝั่งก็คือการได้รับการดูแลจากลูกหลาน
  • ไม้ใกล้ฝั่งอย่างเขาไม่เหลืออำนาจบารมีใด ๆ แล้ว
advertisements