ไว้ตัว แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไว้ตัว หมายถึง ถือตัว, สงวนตัว

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไว้ตัว เช่น

  • แม้จะยากจนลงก็ต้องไว้ตัวอยู่
  • ไว้ตัวว่าเป็นลูกเศรษฐีไม่คบหาคนทั่วไปเป็นเพื่อน
advertisements