ไว้ยศ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไว้ยศ หมายถึง วางตัวให้สมเกียรติสมฐานะ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไว้ยศ เช่น

  • บางครั้งถ้าเราไว้ยศมากเกินไปก็มีแต่คนไม่กล้าเข้าหาเรา
  • เป็นนายทหารแล้วก็ต้องไว้ยศเสียบ้างไม่อย่างนั้นจะเสียการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา
advertisements