ไว้ลาย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไว้ลาย หมายถึง แสดงความกล้าหาญหรือความสามารถฝากไว้ให้จดจำ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไว้ลาย เช่น

  • ชาติเสือต้องไว้ลาย ชาติชาติต้องไว้ชื่อ
  • เขาไว้ลายในการทำงานปีสุดท้ายของเขา
advertisements