ไว้เนื้อเชื่อใจ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไว้เนื้อเชื่อใจ หมายถึง ไว้วางใจ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไว้เนื้อเชื่อใจ เช่น

  • เพราะว่าฉันไว้เนื้อเชื่อใจเธอหรอก ถึงได้ให้มาทำงานในตำแหน่งสำคัญ
  • เพราะความไว้เนื้อเชื่อใจแม่บ้านมากเกินไป สุดท้ายบ้านเขาจึงถูกยกเค้าเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
advertisements