ไส้เป็นหนอน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไส้เป็นหนอน หมายถึง มีคนฝ่ายตนคิดคดทรยศ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไส้เป็นหนอน เช่น

  • เรื่องนี้รู้กันแค่ทีมของเรา ต้องมีไส้เป็นหนอนแน่เรื่องถึงทีมอื่นอย่างรวดเร็ว
  • ที่บริษัทของเขาต้องล้มละลายก็เพราะมีไส้เป็นหนอนคอยขายข้อมูลให้บริษัทคู่แข่ง
advertisements