ไส้แห้ง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไส้แห้ง หมายถึง ยากจนไม่มีจะกิน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไส้แห้ง เช่น

  • เมื่อก่อนคนมักมองว่าใครประกอบอาชีพนักเขียนจะไส้แห้งไม่มีอนาคต
  • บางครั้งอาชีพอิสระก็มีช่วงเวลาไส้แห้งเหมือนกันถ้าไม่มีงานให้ทำ
advertisements