ไกลปืนเที่ยง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไกลปืนเที่ยง หมายถึง อยู่ห่างไกลความเจริญ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไกลปืนเที่ยง เช่น โลกเขาไปถึงไห ...

Read More

ไก่อ่อน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไก่อ่อน หมายถึง อ่อนหัด ไม่ชำนาญ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไก่อ่อน เช่น พวกเด็กจบใหม่มันก็แค่ ไก่อ่ ...

Read More

ไก่โห่ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไก่โห่ หมายถึง เวลารุ่งสาง, ก่อนเวลานัดหมาย ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไก่โห่ เช่น วันนี้เขาเป็นอะไร ...

Read More

ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ หมายถึง ต่างฝ่ายต่างรู้ความลับของกันและกัน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไก่เห็น ...

Read More

ไก่รองบ่อน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไก่รองบ่อน หมายถึง ผู้ที่อยู่ในฐานะตัวสำรองจะเรียกใช้เมื่อไรก็ย่อมได้ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไก่ร ...

Read More

ไก่ได้พลอย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไก่ได้พลอย หมายถึง คนไม่รู้จักของมีค่า ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไก่ได้พลอย เช่น เอาพระชื่อดังไปให้ ...

Read More

ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง หมายถึง คนจะสวยงามต้องรู้จักแต่งเติม ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไก่งามเพร ...

Read More

ไก่แก่หนังเหนียว แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไก่แก่หนังเหนียว หมายถึง คนแก่ที่มีฝีไม้ลายมือยากที่จะเอาชนะได้ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไก่แก่หนัง ...

Read More

ไก่แก่แม่ปลาช่อน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไก่แก่แม่ปลาช่อน หมายถึง ผู้หญิงที่ค่อนข้างมีเล่ห์เหลี่ยมมากด้วยมารยา ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไก่แ ...

Read More

ใกล้เกลือกินด่าง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ใกล้เกลือกินด่าง หมายถึง มองข้ามของดีใกล้ตัว กลับไปเอาของที่ไม่ดี ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ใกล้เกลื ...

Read More