คดในข้องอในกระดูก แปลว่าอะไร หมายถึง…

คดในข้องอในกระดูก หมายถึง มีสันดานคดโกง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย คดในข้องอในกระดูก เช่น ถ้าคิดจะอย ...

Read More

คนจรหมอนหมิ่น แปลว่าอะไร หมายถึง…

คนจรหมอนหมิ่น หมายถึง คนพเนจรไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย คนจรหมอนหมิ่น เช่น ...

Read More

คนชังมีนัก คนรักมีน้อย แปลว่าอะไร หมายถึง…

คนชังมีนัก คนรักมีน้อย หมายถึง คนเกลียดเราย่อมมีมากกว่าคนรัก ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย คนชักมีนัก คน ...

Read More

คนดิบ แปลว่าอะไร หมายถึง…

คนดิบ หมายถึง คนที่ยังไม่ได้บวช ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย คนดิบ เช่น สมัยนี้ไม่ค่อยมีใครสนใจเรื่อง ...

Read More

คนดีผีคุ้ม แปลว่าอะไร หมายถึง…

คนดีผีคุ้ม หมายถึง คนดีย่อมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผีสาง เทวดา คอยคุ้มครอง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย คนดี ...

Read More

คงเส้นคงวา แปลว่าอะไร หมายถึง…

คงเส้นคงวา หมายถึง เสมอต้นเสมอปลาย ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย คงเส้นคงวา เช่น เพราะว่าเขาเป็นคน คงเส ...

Read More

คนหาเงิน แปลว่าอะไร หมายถึง…

คนหาเงิน หมายถึง หญิงค้าประเวณี ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย คนหาเงิน เช่น จริงอยู่ที่ คนหาเงิน บางส่ว ...

Read More

คนใหญ่คนโต แปลว่าอะไร หมายถึง…

คนใหญ่คนโต หมายถึง ผู้มีอำนาจ บุคคลสำคัญ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย คนใหญ่คนโต เช่น เป็น คนใหญ่คนโต ...

Read More

คบคนจรนอนหมอนหมิ่น แปลว่าอะไร หมายถึง…

คบคนจรนอนหมอนหมิ่น หมายถึง การคบคนที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้า อาจจะทำให้มีอันตรายได้ ตัวอย่างของการใช ...

Read More

คบคนดีเป็นศรีแก่ตัว คบคนชั่วอัปราชัย แปลว่าอะไร หมายถึง…

คบคนดีเป็นศรีแก่ตัว คบคนชั่วอัปราชัย หมายถึง คบคนดีย่อมเกิดผลดีกับตัว คบคนชั่วมีแต่จะนำเรื่องเดือดร้ ...

Read More