ฆ้องกลองไม่ดี ก็ตีไม่ดัง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฆ้องกลองไม่ดี ก็ตีไม่ดัง หมายถึง คนเลวแม้จะช่วยเหลืออย่างไรก็ไม่สามารถดีไปได้ ตัวอย่างของการใช้สำนวน ...

Read More

ฆ้องปากแตก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฆ้องปากแตก หมายถึง เก็บความลับไม่อยู่ ปากโป้ง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฆ้องปากแตก เช่น เรื่องสำคัญ ...

Read More

ฆ่าควายเสียดายพริก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฆ่าควายเสียดายพริก หมายถึง ทำการใหญ่ไม่ควรตระหนี่ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฆ่าควายเสียดายพริก เช่น ...

Read More

ฆ่าช้างเอางา แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฆ่าช้างเอางา หมายถึง ทำลายของใหญ่เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการเพียงเล็กน้อย ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฆ่ ...

Read More

ฆ่าไม่ตายขายไม่ขาด แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฆ่าไม่ตายขายไม่ขาด หมายถึง ตัดสัมพันธ์กันไม่ขาด ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฆ่าไม่ตายขายไม่ขาด เช่น ถ ...

Read More

ฆ่าหงส์เลี้ยงกา แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฆ่าหงส์เลี้ยงกา หมายถึง ทำลายของสูงค่าแล้วเชิดชูสิ่งที่ต่ำกว่าขึ้นมาแทน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฆ ...

Read More

เฆี่ยน แปลว่าอะไร หมายถึง…

เฆี่ยน หมายถึง ทำให้แพ้หรือชนะ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เฆี่ยน เช่น นี่ถ้าเขาไม่มีโค้ชคอย เฆี่ยน อ ...

Read More