งัวไม่กินหญ้าอย่าข่มเขา แปลว่าอะไร หมายถึง…

งัวไม่กินหญ้าอย่าข่มเขา หมายถึง อย่าบังคับขืนใจผู้อื่นให้ทำในสิ่งที่ไม่ต้องการ ตัวอย่างของการใช้สำนว ...

Read More

งัวสันหลังขาด แปลว่าอะไร หมายถึง…

งัวสันหลังขาด หมายถึง คนที่กระทำผิดมักมีความหวาดระแวง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย งัวสันหลังขาด เช่น ...

Read More

งัวหายล้อมคอก แปลว่าอะไร หมายถึง…

งัวหายล้อมคอก หมายถึง รอให้เกิดเหตุร้ายก่อนแล้วค่อยคิดหาวิธีป้องกัน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย งัวหาย ...

Read More

งาช้างไม่เคยงอกจากปากหมา แปลว่าอะไร หมายถึง…

งาช้างไม่เคยงอกจากปากหมา หมายถึง เป็นไปไม่ได้ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย งาช้างไม่เคยงอกจากปากหมา เช่ ...

Read More

งงเป็นไก่ตาแตก แปลว่าอะไร หมายถึง…

งงเป็นไก่ตาแตก หมายถึง อาการงงมากจนคิดไม่ออก ทำอะไรไม่ถูก ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย งงเป็นไก่ตาแตก เ ...

Read More

งมเข็มในมหาสมุทร แปลว่าอะไร หมายถึง…

งมเข็มในมหาสมุทร หมายถึง อาการงงมากจนคิดไม่ออก ทำอะไรไม่ถูก ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย งมเข็มในมหาสมุ ...

Read More

งอนเป็นช้อนหอย แปลว่าอะไร หมายถึง…

งอนเป็นช้อนหอย หมายถึง งอนมาก ขี้งอน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย งอนเป็นช้อนหอย เช่น โดนล้อหน่อยเดียว ...

Read More

งอมพระราม แปลว่าอะไร หมายถึง…

งอมพระราม หมายถึง มีความทุกข์ยากลำบากเต็มที่ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย งอมพระราม เช่น ก็เพราะเขาเข้ ...

Read More

งอมืองอเท้า แปลว่าอะไร หมายถึง…

งอมืองอเท้า หมายถึง เกียจคร้าน ไม่ยอมทำอะไร ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย งอมืองอเท้า เช่น ฉันไม่เห็นว่ ...

Read More

งัดข้อ แปลว่าอะไร หมายถึง…

งัดข้อ หมายถึง โต้เถียงกัน มีความเห็นขัดแย้งกัน ไม่ลงรอยกัน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย งัดข้อ เช่น ว ...

Read More