จนแต้ม แปลว่าอะไร หมายถึง…

จนแต้ม หมายถึง หมดหนทางที่จะสู้ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย จนแต้ม เช่น ท่าทางเขาจะ จนแต้ม แล้วล่ะ อย ...

Read More

จนมุม แปลว่าอะไร หมายถึง…

จนมุม หมายถึง หมดทางหนี ต้องยอมจำนน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย จนมุม เช่น ถ้าเขาไม่ถูกต้อนให้ จนมุม ...

Read More

จนแล้วไม่เจียม แปลว่าอะไร หมายถึง…

จนแล้วไม่เจียม หมายถึง ไม่รู้จักประมาณฐานะตน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย จนแล้วไม่เจียม เช่น แกก็แค่ห ...

Read More

จบเห่ แปลว่าอะไร หมายถึง…

จบเห่ หมายถึง หมดท่า สิ้นท่า ไม่มีต่อไปอีก ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย จบเห่ เช่น ถ้าปีนี้นายยังสอบตำ ...

Read More

จมปลัก แปลว่าอะไร หมายถึง…

จมปลัก หมายถึง ยึดติดอยู่กับที่เดิม ไม่ก้าวหน้า ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย จมปลัก เช่น เธอก็อายุยังน ...

Read More

จมไม่ลง แปลว่าอะไร หมายถึง…

จมไม่ลง หมายถึง คนที่ทำตัวใหญ่มาแล้วทำตัวให้เล็กลงไม่ได้ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย จมไม่ลง เช่น ขนา ...

Read More

จระเข้ขวางคลอง แปลว่าอะไร หมายถึง…

จระเข้ขวางคลอง หมายถึง ทำตัวเกะกะระรานขัดขวางผู้อื่น ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย จระเข้ขวางคลอง เช่น ...

Read More

จระเข้ฟาดหาง แปลว่าอะไร หมายถึง…

จระเข้ฟาดหาง หมายถึง คนที่ใช้อำนาจระรานผู้อื่นไปทั่ว ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย จระเข้ฟาดหาง เช่น ไม ...

Read More

จับต้นชนปลาย แปลว่าอะไร หมายถึง…

จับต้นชนปลาย หมายถึง ลำดับเรื่องให้ถูกต้อง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย จับต้นชนปลาย เช่น นี่คุณพูดอะไ ...

Read More

จับตัววางตาย แปลว่าอะไร หมายถึง…

จับตัววางตาย หมายถึง กำหนดลงไปแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลง, กำหนดตัวบุคคลให้ประจำหน้าที่โดยเฉพาะ ตัวอย่างของ ...

Read More