ฉลาดแกมโกง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฉลาดแกมโกง หมายถึง ฉลาดอย่างมีเล่ห์เหลี่ยม ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฉลาดแกมโกง เช่น นายนี่ ฉลาดแกม ...

Read More

ฉาย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฉาย หมายถึง เดินเล่น ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฉาย เช่น นี่เธอว่างมากหรือไง ฉันเห็นเธอเอาแต่ ฉาย ไป ...

Read More

ฉุนขึ้นจมูก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฉุนขึ้นจมูก หมายถึง ฉุนมาก ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฉุนขึ้นจมูก เช่น นี่มันกลิ่นอะไรกันถึงได้ ฉุนข ...

Read More

เฉ่งปี๋ แปลว่าอะไร หมายถึง…

เฉ่งปี๋ หมายถึง ชำระสะสางให้เรียบร้อย ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เฉ่งปี๋ เช่น จะปีใหม่แล้วอะไรที่ค้า ...

Read More

เฉโก แปลว่าอะไร หมายถึง…

เฉโก หมายถึง ฉลาดแกมโกง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เฉโก เช่น ใครต่างก็รู้ว่าเขาเป็นพวก เฉโก ถึงไม่ค่ ...

Read More

แฉโพย แปลว่าอะไร หมายถึง…

แฉโพย หมายถึง เอาความลับมาเปิดเผย ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย แฉโพย เช่น ก็เพราะว่ามีคนมา แฉโพย การแต ...

Read More