ชาติหน้าตอนบ่าย ๆ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ชาติหน้าตอนบ่าย ๆ หมายถึง ไม่มีทางเป็นไปได้ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ชาติหน้าตอนบ่าย ๆ เช่น น้ำหน้ ...

Read More

ช้า ๆ ได้พร้าสองเล่มงาม แปลว่าอะไร หมายถึง…

ช้า ๆ ได้พร้าสองเล่มงาม หมายถึง ค่อย ๆ คิด ค่อย ๆ ทำ แล้วจะได้ผลออกมาดี ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ช้ ...

Read More

ช้าเป็นการ นานเป็นคุณ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ช้าเป็นการ นานเป็นคุณ หมายถึง ค่อย ๆ ทำ ย่อมดีกว่าทำอย่างเร่งรีบ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ช้าเป็นกา ...

Read More

ชกใต้เข็มขัด แปลว่าอะไร หมายถึง…

ชกใต้เข็มขัด หมายถึง ทำผิดกติกามารยาท ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ชกใต้เข็มขัด เช่น นี่ถ้าฝ่ายนั้นไม่ ...

Read More

ช้าเหมือนเต่าคลาน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ช้าเหมือนเต่าคลาน หมายถึง ชักช้าอืดอาดมาก ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ช้าเหมือนเต่าคลาน เช่น นี่นายเป ...

Read More

ชนตอ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ชนตอ หมายถึง เจอปัญหาใหญ่ที่แก้ไขได้ยาก ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ชนตอ เช่น ตอนแรกโครงการของเราก็ไป ...

Read More

ช้างตกมัน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ช้างตกมัน หมายถึง ผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจที่กำลังโกรธจัด ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ช้างตกมัน เช่น วัน ...

Read More

ชนักติดหลัง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ชนักติดหลัง หมายถึง มีความผิดหรือความชั่วติดตัวอยู่ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ชนักติดหลัง เช่น ตอนน ...

Read More

ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด แปลว่าอะไร หมายถึง…

ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด หมายถึง ความผิดที่รู้กันทั่วปิดอย่างไรก็ไม่มิด ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ...

Read More

ชมนกชมไม้ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ชมนกชมไม้ หมายถึง เอ้อระเหยลอยชายไม่เร่งรีบ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ชมนกชมไม้ เช่น ก็มัวแต่ ชมนกช ...

Read More