ซนอย่างกับลิง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ซนอย่างกับลิง หมายถึง ซนไม่หยุด ไม่อยู่นิ่ง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ซนอย่างกับลิง เช่น ลูกฉันเห็น ...

Read More

ซบอก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ซบอก หมายถึง เข้ามาสวามิภักดิ์, เข้าไปพึ่งพาอาศัย ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ซบอก เช่น เป็นธรรมดาที่ ...

Read More

ซ่อนหน้าเป็นนางอาย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ซ่อนหน้าเป็นนางอาย หมายถึง ขี้อายมาก ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ซ่อนหน้าเป็นนางอาย เช่น พาออกมานอกบ้ ...

Read More

ซ้อม แปลว่าอะไร หมายถึง…

ซ้อม หมายถึง ทำร้ายร่างกายผู้ที่มีอำนาจน้อยกว่า ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ซ้อม เช่น เห็นว่าเขาไปปีน ...

Read More

ซังกะตาย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ซังกะตาย หมายถึง ฝืนใจทำ จำใจทำ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ซังกะตาย เช่น ตอนใช้ให้ทำงานนี่ทำเป็น ซัง ...

Read More

ซ้ายหันขวาหัน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ซ้ายหันขวาหัน หมายถึง ทำตัวอยู่ในคำสั่ง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ซ้ายหันขวาหัน เช่น ถึงมันจะคิดอะไ ...

Read More

ซาวเสียง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ซาวเสียง หมายถึง ลองฟังเสียงหรือความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ซาวเสียง เช่น จะ ...

Read More

ซี้ซั้ว แปลว่าอะไร หมายถึง…

ซี้ซั้ว หมายถึง พูดหรือทำอะไรส่ง ๆ ไป ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ซี้ซั้ว เช่น จะพูดอะไรก็ให้มันมีหลั ...

Read More

ซีด แปลว่าอะไร หมายถึง…

ซีด หมายถึง อาการตกใจจนหน้าถอดสี ไม่สบาย ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ซีด เช่น ช่วงนี้ดูแก ซีด ไปนะ ฉั ...

Read More

ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน หมายถึง ความซื่อสัตย์ทำให้คนเชื่อใจ มีคนนับถือ ไม่มีวันอดตาย มีคนคอยช่วยเห ...

Read More