ญาติดี หมายถึง ดีกัน เป็นพวกเดียวกัน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ญาติดี เช่น เมื่อก่อนเห็นพวกเธอทะเล ...

Read More